Bưởi như vậy còn đi mua vú sữa làm gì vậy trời

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.