Brazil điều động quân đội tới chữa cháy rừng Amazon (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt