Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố quyết bảo vệ đồng minh Nhật, Hàn

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE