Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố quyết bảo vệ đồng minh Nhật, Hàn

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE