Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Facebook, Google phải có bộ lọc tự động xóa bỏ tin xấu, độc

Theo RFA Tiếng Việt