Bó tay loại máy bay cường kích Mỹ bán cho Iraq

Thay vì cung cấp A-10, Mỹ chỉ chấp nhận bán cho chính phủ Iraq máy bay cường kích AC-208 vốn được cải tiến từ máy bay chở khách hạng nhẹ.

Bó tay loại máy bay cường kích Mỹ bán cho Iraq

Shares

Shares

25 queries in 2.845 seconds.