Bộ SGK của GS Hồ Ngọc Đại tiếp tục bị loại ở vòng hai

Bản thảo Bộ môn Đạo Đức do giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên tiếp tục bị loại ở vòng hai.

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho báo chí trong nước biết thông tin vừa nêu hôm 9 tháng 10 sau khi hoàn thành vòng hai thẩm định các bản thảo sách.

Theo Hội đồng thẩm định, tổng số có 49 bản thảo ở 9 môn học được đề nghị thẩm định vòng 2 của ba nhà xuất bản, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thẩm định, có 38 bản thảo được đánh giá đạt và 11 bản thảo bị xếp loại không đạt.

Các bản thảo không đạt gồm một bản thảo môn Tiếng Việt; một bản thảo môn Toán; ba bản thảo môn Giáo dục Thể chất; ba bản thảo Hoạt động trải nghiệm; hai bản thảo môn Tự nhiên – Xã hội; một bản thảo môn Đạo Đức do giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên.

Trước đó, bản thảo sách Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục và Toán lớp 1 công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng đã bị Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 loại ngay từ vòng một.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đối với những bộ sách “không đạt”, nếu có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa có thể chỉnh sửa, xây dựng lại để tổ chức thẩm định như thẩm định lần đầu.

Trước đó, khi có thông tin bộ sách công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại bị loại ở vòng 1, một số chuyên gia đã bày tỏ ý kiến không đồng tình vì cho rằng việc đánh giá chưa khách quan. Cũng có những ý kiến không đồng ý với cách dạy trong sách giáo khoa của giáo sư Hồ Ngọc Đại, mặc dù các sách này đã được triển khai ở nhiều trường trong suốt 40 năm qua.
Theo RFA