Bộ Nội An có tiền hoạt động thêm một tuần lễ

0
4

Các nhà báo đợi tại hành lang trong Quốc Hội chờ buổi thảo luận về ngân sách

Vào khuya ngày Thứ Sáu, Quốc Hội Mỹ đã kịp thời thông qua được một đạo luật nhằm cung cấp đủ ngân khoản để Bộ Nội An hoạt động thêm một tuần, nhờ vào thành phần lãnh đạo của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thuyết phục được thành phần bảo thủ ở Hạ Viện, vốn tức giận vì không có nỗ lực hủy bỏ chính sách di trú của ông Obama.

Cuộc bỏ phiếu sau cùng trong một ngày dài ở quốc hội Mỹ đã diễn ra ở Hạ Viện với 357 phiếu thuận và 60 phiếu chống, chỉ hơn một giờ sau khi Thượng Viện thông qua đạo luật này chỉ bằng cuộc điểm danh.

Đạo luật sau đó được chuyển sang Tòa Bạch Ốc và ông Obama chỉ ban hành chỉ trong vài phút đồng hồ.

“Quý vị đã tạo ra một đống bầy hầy,” lãnh tụ phía thiểu số Hạ Viện, bà Nancy Pelosi, đã có lúc nói với phía Cộng Hòa, trong lúc có sự tranh cãi ầm ĩ trong phòng họp Hạ Viện, giữa khi thời điểm cạn tiền hoạt động vào lúc nửa đêm cho một cơ quan bảo vệ an ninh quan trọng hàng đầu của Mỹ đang đến gần.

“Hiện đang có các cuộc tấn công của khủng bố trên toàn thế giới, vậy mà chúng ta lại nói về việc đóng cửa Bộ Nội An. Điều này cũng giống như sống giữa thế giới người điên,” theo Dân Biểu Peter King, thuộc Đảng Cộng Hòa, tiểu bang New York.

Chỉ ít giờ sau khi thành phần bảo thủ ở Hạ Viện đứng về phía thành viên Đảng Dân Chủ để bác bỏ một dự luật tạm thời cung cấp ngân khoản hoạt động trong ba tuần cho Bộ Nội An, với 224 phiếu chống và 203 phiếu thuận, Thượng Viện đưa ra một dự luật khác theo đó chỉ cấp đủ tiền cho cơ quan có trách nhiệm kiểm soát biên giới cũng như chống khủng bố hoạt động thêm một tuần nữa.

Bà Pelosi kêu gọi các đồng viện thuộc Đảng Dân Chủ hãy bỏ phiếu thuận lần này vì sẽ dẫn với việc thông qua một đạo luật trong tuần tới mà không có điều khoản hủy bỏ quyết định không trục xuất di dân bất hợp pháp của ông Obama.Các phụ tá của Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner ngay lập tức nói rằng không hề có sự hứa hẹn này.

Thành phần bảo thủ thuộc phía “tea party” trong Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện khăng khăng giữ vững quan điểm của mình.

“Chẳng hề có sự khác biệt nào nếu cấp ngân khoản để hoạt động ba tuần, ba tháng hay cả năm. Nếu điều đó là bất hợp pháp, nó vẫn bất hợp pháp,” theo lời Dân Biểu Mo Brooks, thuộc Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Alabama.

Ông Brooks muốn nói tới hai sắc lệnh về di trú do ông Obama đưa ra trước đây. Đầu tiên là quyết định đưa ra năm 2012 theo đó hủy bỏ đe dọa trục xuất đối với những người được đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ. Quyết định thứ nhì của ông Obama đưa ra hồi cuối năm ngoái, theo đó sẽ không trục xuất hàng triệu người di dân bất hợp pháp khác.

Việc Hạ Viện bất ngờ bỏ phiếu bác bỏ dự luật cấp tiền hoạt động trong ba tuần cho Bộ Nội An đã xảy ra vì có 52 dân biểu Cộng Hòa thuộc khuynh hướng bảo thủ đã giận dữ vì dự luật này lấy ra các điều khoản về di trú, trong khi phía Dân Chủ cũng hoàn toàn chống lại vì đòi Bộ Nội An phải được cấp đủ tiền để hoạt động cho tới ngày 30 Tháng Chín, cuối tài khóa năm nay.

:NV:

SHARE