Bỏ điều 292 Bộ luật Hình sự 2015

0
7

Một cửa hàng mua bán máy tính ở Hà Nội.

Chính phủ Việt Nam chính thức bỏ Điều 292 của Bộ luật Hình sự 2015 về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Truyền thông trong nước hôm nay loan tin Bộ trưởng Tư Pháp-Lê Thành Long cho biết chính phủ quyết định bỏ Điều 292 của Bộ luật Hình sự 2015 với đa số ý kiến tán thành tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong quá trình cho ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015, Điều 292 được yêu cầu bỏ hoàn toàn vì không phù hợp và chưa hợp lý vì Bộ luật Hình sự đã bỏ tội danh kinh doanh trái phép; cũng như có thể gây nhiều hệ lụy đối với các hình thức kinh doanh trong lãnh vực thông tin.

RFA

SHARE