Bộ Công Thương “đút túi” hàng nghìn tỷ khi Bia Sài Gòn trả cổ tức

0
2

Theo đó, Sabeco sẽ tiến hành chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ, tương đương 3.000 đồng/cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.

Với vốn điều lệ Sabeco tính tới cuối năm 2015 là gần 6.413 tỷ đồng, tổng lượng tiền dự kiến trả cổ tức lên tới 2.137 tỷ đồng.

Trong đó, tỷ lệ sở hữu của Bộ Công Thương tại doanh nghiệp này là 90%, như vậy, Bộ Công Thương sẽ nhận về khoảng 1.700 tỷ đồng tiền mặt.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 10/6/2016 và cổ đông sẽ nhận cổ tức Sabeco từ ngày 29/6/2016 đến hết ngày 27/12/2016.

Sabeco được cổ phần hoá từ năm 2008 song sau nhiều lần lên phương án bán vốn, Nhà nước vẫn chưa bán ra cổ phần sở hữu tại đây.

Mới đây, Sabeco và Bộ Công Thương đã trình Chính phủ phương án bán cổ phần, theo đó, Nhà nước sẽ bán 53% cổ phần một lần duy nhất, giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp này từ 89,59% xuống còn khoảng 36%.

Như vậy, theo phương án cổ phần hoá mới nhất, nhà đầu tư sẽ có quyền chi phối hãng bia lớn nhất Việt Nam.

Năm 2015 tổng sản lượng tiêu thụ của Sabeco đạt 1,52 tỷ lít, tăng 9% so với năm 2014 và 7% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt là 33.657 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2014 và tăng 4% so với kế hoạch đặt ra.

Khoản lãi sau khi trừ các khoản thuế phí là 3.600 tỷ đồng , tăng 28% so với cùng kỳ và tăng 9% so với kế hoạch năm.

Trong 4 tháng đầu năm 2016, sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Bia Sài Gòn ước đạt 517 triệu lít, tăng mạnh 17% so với cùng kỳ 2015; tiêu thụ rượu ước đạt 327 nghìn lít; nước giải khát ước đạt 10,5 triệu lít, tăng trưởng 25%.

Tổng doanh thu Sabeco trong 4 tháng (không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) ước đạt 10.494 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2015.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của công ty lại giảm mạnh 27% và chỉ đạt 1.215 tỷ đồng.

theo Doanh nghiệp VN

comments

SHARE