Bộ Chính trị cách chức nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM của ông Lê Thanh Hải

Bộ Chính trị, do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015 với ông Lê Thanh Hải, sau khi xem xét cả cống hiến cách mạng của ông.

Đây là kết luận cuộc họp ngày 20/3 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Dựa theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng kết luận:

“Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Thành uỷ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền Thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.”

Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015 bị Khiển trách

Ông Lê Thanh Hải bị cách chức bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Bộ Chính trị kết luận ông Hải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Cá nhân đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Thành uỷ, trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành uỷ.”

“Với cương vị là Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, đồng chí chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Uỷ ban nhân dân Thành phố; trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng nhân dân Thành phố và quy định của Luật Ngân sách năm 2002, Luật Xây dựng năm 2003.”

Ngoài ra, ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bị Bộ Chính trị Cảnh cáo.

Hồi đầu tháng Ba, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2010-2015; ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân.

Theo BBC