Bluetooth 5.0 chính thức: tầm phủ sóng tăng gấp 4, tốc độ tăng 2, đầu năm sau có máy

0
4

Bluetooth 5.0 có tầm phủ sóng tăng lên gấp 4 lần so với Bluetooth 4.2 hiện nay, còn tốc độ truyền dữ liệu thì tăng lên cao nhất là 2 lần. Việc mở rộng khả năng phủ sóng của Bluetooth sẽ giúp các thiết bị Internet of Things sẽ có thể giao tiếp với nhau cũng như với trạm điều khiển một cách dễ dàng hơn, vượt qua bức tường của một căn nhà bình thường, trong khi lại tăng tốc thu thập và truyền dữ liệu. Chuẩn Bluetooth mới cũng sẽ giúp các beacon và giải pháp nhận diện địa điểm trở nên thông minh, chính xác và phản hồi nhanh hơn với sự hiện diện của người dùng.

Chưa hết, chuẩn Bluetooth 5.0 còn tăng dung lượng gói dữ liệu được phép gửi giữa hai thiết bị ngay cả khi chúng chưa pair với nhau (advertising packet). Trên Bluetooth 4.2, kích thước được phép là 47 bytes, trong đó 31 bytes dành cho dữ liệu thật sự và những byte còn lại dùng cho dữ liệu định danh. Công nghệ này đang được dùng trong iBeacon cũng như tính năng Apple AirDrop và HandOff để máy Mac và thiết bị iOS nói chyện với nhau. Bàn phím và loa Bluetooth khi chưa pair với điện thoại / máy tính mà vẫn hiện được tên là cũng nhờ vào advertising packet. Chưa rõ kích thước của gói trên Bluetooth 5.0 thật sự là bao nhiêu, chỉ biết là lớn hơn.

Nguồn: PCMag, MSPowerUser