Bình Thuận xin đổ 1,5 triệu mét khối chất thải xuống biển

0
5

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân ở tỉnh Bình Thuận.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Tổng cục Biển và Hải đảo về việc Bộ Tài Nguyên và Môi trường xin ý kiến thẩm định hồ sơ cấp phép cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ 1,5 triệu mét khối chất thải xuống biển.

Khối lượng chất thải này được công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nạo vét luồng hàng hải, vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dụng phục vụ cho nhà máy.

Theo hồ sơ xin phép Bộ Tài nguyên và Môi trường của công ty, khối lượng nạo vét đổ thải lớn. Vì vậy nếu đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền phải có diện tích lớn nhưng khu vực huyện Tuy Phong nơi có nhà máy điện lại phức tạp và không có mặt bằng để thực hiện. Hồ sơ cũng đưa ra lý do là việc đổ thải trên đất liền có khả năng nhiễm mặn, gây ô nhiễm môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường xác định việc công ty cho đổ vật liệu sau nạo vét xuống khu vực biển có diện tích khoảng 30 ha tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường biển rất lớn, nhất là khu bảo tồn biển Hòn Cau. Ngoài ra, vị trí đổ chất thải lại nằm trên tuyến vận tải ven biển sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của luồng, tuyến hàng hải ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

RFA

comments

SHARE