Binh lính các cường quốc quân sự 100 năm trước trông như thế nào?

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong đầu thế kỷ 20 cùng với hai cuộc đại chiến thế giới đã đặt nền móng quan trọng cho ngành khoa học công nghệ quân sự hiện đại, giúp các cường quốc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội của mình.

SHARE