Biểu tình phản đối Tuần lễ Thời trang London (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt