Biển Đông: Việt Nam có thể học từ thành công của Philippines?

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

 

SHARE