Bị vây, xe cảnh sát hất tung người biểu tình (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt