Bị TOW tấn công, xe tăng T-55 Syria nhận kết cục thảm

0
12

comments