Bị phá vì tưởng niệm nạn nhân thiên tai

0
5

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

SHARE