Bị nhắc, Big C đã nộp 380 tỷ đồng 
tiền thuế chuyển nhượng

0
9

Ảnh minh hoạ

Trước đó, Tổng cục Thuế đã phát văn bản yêu cầu Big C nộp thuế chuyển nhượng thay cho Central Group. Lý do vì đây là doanh nghiệp Thái Lan nên không chịu điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Việc nộp 380 tỷ tiền thuế chuyển nhượng lần này cho thấy Big C Việt Nam đã chấp hành yêu cầu của các cơ quan quản lý Việt Nam. Theo kê khai của doanh nghiệp, tổng tiền thuế chuyển nhượng đã khai báo với cơ quan thuế là khoảng 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh siêu thị phải kê khai thuế cho hoạt động chuyển nhượng vốn, và Big C cũng không phải là ngoại lệ.

Trước đó, khi chuyển nhượng chuỗi siêu thị Metro từ Metro Cash & Carry (Đức) Tập đoàn TCC Land International Pte., Ltd, thì Metro Cash & Carry cũng đã nộp 1.911 tỷ đồng thuế chuyển nhượng.