Bị liệt vẫn khám bệnh cứu người

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE