Bị gây khó vì dựng tượng Hưng Đạo Vương

0
6

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

SHARE