Bị gây khó vì dựng tượng Hưng Đạo Vương

0
8

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

SHARE