Bệnh nhân thứ 8 chạy thận nhân tạo ở bệnh viện Hòa Bình đã tử vong

SHARE