Bầu cử Úc : Canberra cần cả Mỹ lẫn Trung Quốc

0
12
Thủ tướng M.Turnbull vẫn chưa biết còn tiếp tục điều hành nước Úc hay không.Reuters

Ba ngày sau bầu cử Quốc hội Úc, kết quả chính thức vẫn chưa được công bố. Cánh bảo thủ của thủ tướng Malcolm Turnbull và đảng Lao động về sát nút. Nhưng dù bên nào đắc cử, chính sách đối ngoại của Canberra sẽ không thay đổi : Úc cần Mỹ vì lợi ích chiến lược và cần Trung Quốc vì giao thương, kinh tế. Phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.

SHARE