Bầu cử địa phương Ba Lan: Đảng cầm quyền thất bại ở vùng thành thị

Tại Ba Lan, cử tri tại gần 650 thành phố và thị xã lại đến phòng phiếu hôm nay 04/11/2018, nhân vòng hai cuộc bầu cử địa phương để bầu ra các thị trưởng. Đảng cầm quyền PIS (Luật Pháp và Công Lý) đang trong thế khó khăn ở các thành phố lớn.

Thông tín viên RFI tại Vacxava, Damien Simonart tường thuật :

Kraków, Gdansk và Szczecin (Shtettchin) là ba thành phố lớn mà kết quả chưa ngã ngũ vẫn gây hồi hộp. Trong các thành phố này, ứng viên đảng PIS tranh ghế với thị trưởng mãn nhiệm. Trong cả ba thành phố, kết quả thăm dò dư luận đều cho thấy ứng viên đảng PIS thua cuộc.

Nếu điều này được xác định, thì có nghĩa là 10 thành phố lớn nhất tại Ba Lan đều không có thị trưởng thuộc đảng cầm quyền.

Tình hình ngược hẳn với cuộc bầu cử cấp vùng. Nếu đảng PIS đã không thu hút được thêm cử tri ở thành phố lớn, thì ngược lại ở vùng nông thôn họ đã lôi kéo được đông đảo cử tri.

Cho đến giờ thì PIS chỉ cai quản được một trong 16 vùng ở Ba Lan. Nhưng sau cuộc bầu cử mới nhất, họ đã chiếm đa số tuyệt đối tại sáu nghị viện địa phương.

Cuộc bầu cử một lần nữa cho thấy sự rạn nứt giữa miền đông bỏ phiếu cho phe bảo thủ và miền tây ủng hộ cánh tự do.

Sắp tới đây thực tế này sẽ được kiểm nghiệm thêm với các cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu vào tháng 5 năm tới, trước cuộc bầu lại Quốc Hội Ba Lan vào mùa thu, và xa hơn một chút nữa là cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân 2020.

Theo RFI