Bất ngờ với “ruột” của pho tượng Phật 45m vừa đổ sập

0
11

1 2

Những thanh sắt ở đài sen rất nhỏ, chỉ nhỉnh hơn chiếc đũa.

4 5 6 7

Phần thân tượng vỡ vụn, bên trong toàn gạch

 Tượng Phật hàng chục tấn đổ sập khiến phía mái hiên và trần phía trước ngôi Chánh điện bị hư hại nặng.