Bất ngờ tính năng chưa biết của tên lửa đạn đạo Topol

Hóa ra ngoài vai trò là vũ khí tấn công hạt nhân chiến lược, tên lửa đạn đạo Topol có thể hoán cải thành phương tiện phóng vệ tinh, tàu vũ trụ.

Bất ngờ tính năng chưa biết của tên lửa đạn đạo Topol

Shares

Shares

20 queries in 1.810 seconds.