Bất ngờ: Syria khôi phục tên lửa S-200, Mỹ-Israel “lạnh gáy“

SHARE