Bất ngờ sức mạnh bom chống ngầm trên Ka-28 Việt Nam

Bên cạnh các loại vũ khí như phao thủy âm hay ngư lôi, Ka-28 của Hải quân Việt Nam còn có thể mang theo cả bom chìm cho các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm độc lập hoặc phối hợp tác chiến với các tàu mặt nước.

SHARE