Bất ngờ phương tiện giúp lính châu Âu sống sót qua các cuộc đại chiến

Hiệu quả, nhanh và im lặng chính là những ưu điểm tuyệt vời nhất của đơn vị bộ binh sử dụng xe đạp trên khắp thế giới từ suốt Chiến tranh Thế giới thứ nhất tới nay.