Bất ngờ nguyên lý đơn giản của súng máy tự động

Hệ thống trích khí của súng máy tự động có nguyên lí hoạt động rất đơn giản và giống nhau trên mọi loại súng, tuy nhiên cấu tạo lại muôn hình vạn trạng.

Bất ngờ nguyên lý đơn giản của súng máy tự động

Shares

Shares

20 queries in 1.194 seconds.