Bất ngờ dàn tăng T-72B1 của dân quân miền Đông Ukraine

0
11