Bất lực trước IS, Philippine phải nhờ đặc nhiệm Mỹ giúp đỡ

SHARE