Bất lực trước IS, Philippine phải nhờ đặc nhiệm Mỹ giúp đỡ

0
14

comments