Bất chấp phản đối, Trung Quốc tiếp tục xây dựng ở Biển Đông

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE