Bão nhiệt đới Colin gia tăng sức mạnh, hướng về Florida

0
11
SHARE