Bảo Nguyễn lên hạng hai, Andrew Đỗ rơi xuống… nhì

0
12

Bên ngoài một địa điểm bỏ phiếu trên đường Newland, Little Saigon ngày 7 tháng Sáu, 2016. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

WESTMINSTER – Mặc dù cuộc bầu cử sơ bộ California đã kết thúc một tuần trước đây, kết quả vẫn còn đang được kiểm điểm qua sự đếm thêm những phiếu khiếm diện, và kết quả mới nhất vào chiều thứ Hai cho thấy có một vài thay đổi trong những cuộc chạy đua liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Quận Cam. Đáng chú ý là cuộc đua tranh chức Giám Sát Viên Địa Hạt 1. Trong cuộc đua này, người dẫn đầu số phiếu hiện nay là bà Michele Martinez. Bà từng xếp hạng hai và nay đang có 28,160 lá phiếu, chiếm 36.6%. Xếp hạng nhì là Giám Sát Viên Andrew Đỗ với 27,307 phiếu và tỉ lệ 35.5%. Xếp hạng ba vẫn là ông Phát Bùi với 14,524 phiếu và tỉ lệ18.9%. Và sau chót là ông Steve Rocco với 6,961 phiếu và 9.0%.

Trong cuộc đua chức Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 46, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã vượt lên hạng hai với 11,460 phiếu và tỉ lệ 14.6%. Thị trưởng của thành phố Garden Grove đã qua mặt ông Bob Peterson, người từng giữ hạng hai và nay có 10,882 phiếu với tỉ lệ 13.8%. Trong cuộc đua này thì cựu Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa vẫn dẫn đầu với 33,439 phiếu và tỉ lệ 42.5%.

Chính quyền tiểu bang sẽ chính thức công nhận các kết quả bỏ phiếu vào ngày 8 tháng Bảy, 2016. Nếu các thứ hạng nói trên không thay đổi, hai người có số phiếu cao nhất sẽ tiếp tục tranh cử đến đầu tháng 11.

:VD:

SHARE