Bạo động bùng phát, Sri Lanka ra lệnh giới nghiêm toàn quốc (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE