Báo cáo Thủ tướng toàn bộ dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn

0
12

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sau cuộc họp ngày 24/7 để cho ý kiến về việc nhận chìm vật chất nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dung của Công ty TNHH Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận).

Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ TT-TT, Bộ NN&PTNT.

Văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng đã được Văn phòng Chính phủ gửi tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các bộ ngành cùng UBND tỉnh Bình Thuận liên quan đến dự án.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan khoa học chuyên ngành, trường hợp cần thiết có thể mời các chuyên gia, tổ chức tư vấn nước ngoài tham gia, khẩn trương xem xét đánh giá toàn diện tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường trong việc nhận chìm vật chất nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến cảng chuyên dùng của nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Các nội dung phải rà soát bao gồm cả ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ dự án nhận chìm bùn thải mà Bộ TN-MT đã phê duyệt, chấp thuận, xem xét tổng thể toàn diện các vấn đề để có giải thích đầy đủ, thỏa đáng.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nội dung trên trong thời gian sớm nhất.

Theo Dân Trí