Bắn thả cửa ở Trung Đông, Không quân Mỹ cạn sạch rocket 70mm

Theo đó dù mới đặt mua 18.000 đơn vị đạn rocket 70mm từ BAE Systems thế nhưng Lầu Năm Góc vừa phải móc hầu bao mua khẩn cấp thêm 10.000 đơn vị nữa khi các kho đạn rocket của Không quân Mỹ gần như trống rỗng.

SHARE