Bạn sẽ tìm được con đường cho mình nếu… bạn có nghị lức

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 2.020 seconds.