‘Bản sao’ Nguyễn Thị Huyền khoe dáng với áo dài in hoa

Bùi Nữ Kiều Vỹ thể hiện bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Minh Châu.

‘Bản sao’ Nguyễn Thị Huyền khoe dáng với áo dài in hoa

Shares

BuiNKieuV2.jpg
BuiNKieuV3.jpg
BuiNKieuV4.jpg
BuiNKieuV5.jpg
BuiNKieuV6.jpg
BuiNKieuV7.jpg

Shares

68 queries in 3.716 seconds.