Bản lĩnh chiến sĩ Binh đoàn Cửu Long

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên được Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đặc biệt quan tâm với nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Quân đoàn 4 luôn coi trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, sát địa bàn tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị được

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long

Quân đoàn 4 luôn coi trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, sát địa bàn tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị được

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-3

Các chiến sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 rèn luyện thể lực.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-4

Các trinh sát Bộ tham mưu, Quân đoàn 4 tập động tác võ thuật.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-5

Tiểu đoàn Trinh sát 46, Bộ tham mưu Quân đoàn 4 thực hành huấn luyện nghiệp vụ chống khủng bố.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-6

Chiến sĩ Tiểu đoàn 38, Bộ tham mưu, Quân đoàn 4 thực hành huấn luyện chuyên ngành hóa học.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-7

Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 triển khai phà tự hành bảo đảm vượt sông cho xe cơ giới.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-8

Xe tăng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22, Quân đoàn 4 huấn luyện chiến đấu sát với địa bàn tác chiến.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-9

Phối hợp hiệp đồng quân binh chủng trong diễn tập giữa Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn 9) với Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22, Quân đoàn 4.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-10

Chiến sĩ Tiểu đoàn 38, Bộ tham mưu, Quân đoàn 4 xử lý chất độc Hóa học tại hiện trường giả định.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-11

Bộ binh Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 vượt sông bằng phương pháp bơi bao gói vũ trang trong hành quân diễn tập.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-12

Lực lượng dự bị động viên Trung đoàn 96, Sư đoàn 309 thực hành tiến công địch trong diễn tập bắn đạn thật năm 2018.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-13

Pháo binh của Lữ đoàn 434, Quân đoàn 4 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật.

Ban linh chien si Binh doan Cuu Long-Hinh-14

Phút giải lao trên thao trường của chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.
Theo Kiến Thức