Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XII chuẩn bị chọn người lãnh đạo đảng

0
10
Delegates leave their seats to cast their ballots during the election of the new VCP Central Committee members of Vietnam on the sixth day of the VCP's National Congress in Hanoi on January 26, 2016. Out of 246 candidates, the 1510 delegates elect a new 200 member central committee. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam / AFP / HOANG DINH NAM

Đại Hội Đảng Cộng Sản Khóa 12 bỏ phiếu và đếm phiếu kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ để chọn 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết cho Ban Chấp Hành Trung Ương khóa mới, tức khóa XII, ảnh chụp hôm 26/01/2016.

Sáng 27/1 tại Hà Nội, các ủy viên trung ương mới đắc cử vào Ban Chấp Hành Khóa XII sẽ nhóm phiên họp đầu tiên, để chọn người vào bộ chính trị, người lãnh đạo đảng và thành phần điều hành đảng.

Các chức vụ sẽ được bầu chọn trong ngày hôm nay là bộ chính trị mới, tổng bí thư, ban bí thư, ủy ban kiểm tra trung ương và Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương.

Sau khi hoàn tất, danh sách sẽ được công bố vào buổi chiều, và ngày mai tổng bí thư sẽ đọc bài diễn văn bế mạc đại hội.

SHARE