Bái lạy cách Quân đội Anh đối phó xe tăng Armata

Có vẻ người Anh không thực sự hiểu mình đang đối đầu với vấn đề gì khi quyết định sử dụng xe chiến đấu bộ binh Ajax để đối đầu với xe tăng T-14 Armata.

Bái lạy cách Quân đội Anh đối phó xe tăng Armata

Shares

Shares

22 queries in 1.490 seconds.