Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân thứ hai trong năm

0
11

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE