Bắc Triều Tiên khẳng định thử nghiệm phi đạn ‘thành công’

0
13

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE