Bắc Kinh yêu cầu Việt Nam ngừng xây dựng ở Biển Đông

0
11

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE