Bắc Kinh yêu cầu Việt Nam ngừng xây dựng ở Biển Đông

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE