Bắc Kinh định can thiệp vào vụ tranh cãi tuyên thệ nhậm chức ở Hong Kong

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE