Ba Lan : Dân chúng xuống đường rầm rộ chống chính phủ bảo thủ

0
5
Ba Lan : Biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Vacxava, ngày 07/05/2016.Reuters

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Ba Lan từ khi chế độ Cộng Sản cáo chung. Ngày thứ bảy 07/05/2016, gần 250.000 người đã tuần hành ở thủ đô Vacxava để bảo vệ chỗ đứng của Ba Lan trong châu Âu và tố cáo chính sách bảo thủ của chính quyền cánh hữu.

Từ Vacxava, thông tín viên Damien Simonart tường thuật :

Đây không phải là cuộc biểu tình đầu tiên chống chính phủ trong năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên dân chúng tham gia đông đảo với đoàn tuần hành dài nhiều cây số.

Tất cả phe đối lập, từ xu hướng tự do đến thân tả, đã cùng kêu gọi người dân Ba Lan đi biểu tình. Cựu tổng thống Bronislaw Komorowski cũng có mặt. Khẩu hiệu của đoàn biểu tình là « Chúng tôi là dân châu Âu và luôn ở trong Liên Hiệp Châu Âu ». Ý chí được biểu hiện với một rừng cờ châu Âu nền xanh dương.

Giới lãnh đạo chính trị kêu gọi bảo vệ nền dân chủ Ba Lan mà theo họ đang bị chính sách độc đoán của chính quyền bảo thủ đe dọa. Đối lập cũng kêu gọi chính phủ Ba Lan tôn trọng các phán quyết của Toà Bảo Hiến bác bỏ các biện pháp bị xem là vi hiến.

Họ cũng yêu cầu chính quyền cánh hữu tôn trọng chế độ tam quyền phân lập. Sự kiện bộ trưởng tư pháp được bổ nhiệm vào ghế biện lý (công tố) cho thấy có sự chồng chéo giữa tư pháp và hành pháp Ba Lan.

Trong cuộc đối thọai trực tuyến với cộng đồng mạng vào trưa thứ bảy, chủ tịch đảng cánh hữu Luật Pháp và Công Lý, Jaroslaw Kaczynski bất chấp lời kêu gọi này. Ông cho rằng cần phải tiếp tục cải cách và không sợ dân biểu tình.

SHARE