Bà Clinton không vận động ở California sau khi có chẩn đoán viêm phổi

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE