Bà Clinton đại thắng ở đảo Guam

0
5
PROVO, UT - NOVEMBER 08: With a large American flag on the wall, people cast their ballot in the presidential election at Freedom Academy elementary school on November 8, 2016 in Provo, Utah. Americans across the nation are picking their choice for the next president of the United States. (Photo by George Frey/Getty Images)

Cử tri đi bỏ phiếu ở Provo, Utah. (Hình:Getty Images)

Những kết quả kiểm phiếu đầu tiên có thể biết vào lúc 4:00 pm từ New Hampshire, South Carolina, Vermont, Virginia, Georgia, Kentucky. Khoảng 64 phiếu đại cử tri có thể biết. Dưới đây là các mốc thời gian theo giờ California.

4:30 pm: Có thêm kết quả từ North Carolina, Ohio, West Virginia, tổng cộng cho đến giờ đó, 102 đại cử tri đã được định đoạt.

5:00 pm: Thêm kết quả từ Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, một phần Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, và Texas; tổng cộng 292 đại cử tri.

5:30 pm: 298 phiếu đại cử tri coi như được quyết định xong.

6:00 pm: Có kết quả về 432 đại cử tri do New York, Minnesota, South Dakota, Nebraska, Michigan, Colorado, Louisiana, New Mexico, Texas, Arizona, Wisconsin, Wyoming kiểm đủ phiếu.

7:00 pm: Có thể biết 457/538 cử tri đoàn sau khi Iowa, Idaho, Utah, Nevada, Montana chuyển kết quả về ủy ban bầu cử trung ương.

8:00 pm: Các phòng phiếu California, Oregon, Washington đóng cửa. Như vậy trong vòng hơn một giờ sau đó có thể biết mỗi ứng cử viên chiếm được bao nhiêu trong số 531 đại cử tri.

Cuối cùng con số toàn thể 538 đại cử tri sẽ được biết dứt khoát vào lúc 10:00 pm khi Alaska và Hawaii báo cáo kết quả.

Yếu tố quan trọng để chiếm được 270 đại cử tri, quá bán của 538, là thắng những tiểu bang chiến trường. Hầu hết những tiểu bang này ở miền Đông và Trung nước Mỹ, nên tới khoảng 6:30 chiều PDT đã có thể biết khá rõ là bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump thắng cuộc. (HC)

:NV:

SHARE